Lan hồ điệp 3-5 cành

Chậu hoa lan hồ điệp mini 4 cành

Lan hồ điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 5 tầng

Send message via your Messenger App